به گزارش افکارنیوز،

هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان، ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 26 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.