نظارت بر اجاره مسكن ۲۲ منطقه تهران موضوعي بود كه چند ماه پيش توسط وزير مسكن و شهرسازي اعلام شد و نسبت به اين خبر برخي از كارشناسان موضع گرفته و برخي آنرا مثبت ارزيابي كردند. در اين ارتباط با مرتضي تمدن استاندار تهران گفت و گو كرده ايم كه در ادامه مي آيد:

فارس: دولت می‌خواهد نظارت مستقیم بر اجاره‌بها داشته باشد آیا استانداری هم با این کار همراهی و از آن حمایت خواهد کرد

تمدن: در حال حاضر استانداری در مجموعه تصمیماتی که وزارت مسکن و شهرسازی در بحثاجاره‌بها دارد به عنوان یکی از بخشهای پشتیبانی کننده تصمیم سازیها و پشتیبانی کننده اجرای این تصمیمات در کنار وزارت مسکن است و کارگروهی مشترک برای این منظور نیز در استانداری وجود دارد و اصولا کارگروه مسکن و شهرسازی در استانداری به ریاست استاندار به کنترل و نظارت بر تقاضای مسکن، عرضه و اجاره مسکن و مسائلی که در بخش مسکن تأثیرگذار است نظارت دارد.

آماری داده شده است که در تهران بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد آیا این موضوع صحت دارد.

تمدن: یکی از آمارها همین عددی است که شما می‌فرمائید اما آنچه که مسلم است این است که روند عرضه مسکن فزونی گرفته است. همین چند روز پیش با حضور رئیس‌جمهور ۱۱۰۰ واحد مسکونی به بهره‌برداری رسید و تا پایان سال ۲۰ هزار مسکن دیگر در تهران قرار است افتتاح شود.

این ۱۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در تهران را قبول دارید؟

تمدن: عدد مهم نیست چقدر است، اما آنچه که مشخص است بخش زیادی از خانه‌های خالی از سکنه به هر دلیلی وارد بازار اجاره مسکن نمی‌شود و یک مقداری هم منتظر تغییرات قیمتی هستند که این‌ها متضرر خواهند شد و اگر این واحدهای مسکونی را اجاره هم ندهند ضرر می‌کنند. چون مسکن استهلاک دارد. چرا که واحد مسکونی که ساخته شده و فروخته نشود و به اجاره داده نشود فرد سازنده دچار ضرر خواهد شد. اگر هم برخی‌ها منتظر جهش قیمت مسکن هستند این اتفاق نخواهد افتاد. چرا که همین امسال در استان تهران بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به صاحبان تحویل داده خواهد شد. عرضه مسکن وقتی که به اندازه کافی صورت گیرد و تقاضایی بر زمین نماند دیگر دلیلی برای افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نیست. پس باز هم تأکید می‌کنم افرادی که مسکن دارند و اجاره نمی‌دهند و منتظر جهش قیمت هستند این‌ها زیان خواهند کرد.