لطف اله فروزنده در پاسخ به اين كه برخي از وزارتخانهها مثل وزارت مسكن كه تنها يك نفر به طور قطعي از تهران خارج شده چندان تمايلي به خروج از تهران ندارند اظهار داشت: موضوع اصلي اين است كه بحث انتقال از تهران يك بسته است و جهتگيري اصلي ما اين است كه فعاليتها واگذار شود و سازمانهايي كه ضرورت ندارد در تهران باشند، خارج شوند.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: روشی که وجود دارد این است که هر فردی داوطلب از تهران خارج شود. پس هر فردی که داوطلب باشد و برود ببیند شرایط برایش فراهم نیست، برمی‌گردد.
فروزنده تاکید کرد: چیزی که مورد توجه است این است که این برنامه‌ای با هفت محور است که محور اصلی آن تمرکززدایی است یعنی در حال حاضر سازمان‌ها و وزارتخانه دارند برنامه‌ریزی می‌کنند که کارهایی که ضروری نیست در تهران باشند، منتقل کنند.

وی خاطر نشان کرد: گزارش تک‌تک دستگاهها به معاونت توسعه انسانی ارائه می‌شود که ۸۰ درصد دستگاههای دولتی برنامه‌ عملیاتی برای کاهش ۴۰ درصد نیروی انسانی و انتقال مأموریت‌ها به استان‌ها را تدوین کرده‌اند که تا پایان سال ۸۹ دنبال شود اما این تکلیف مستمر بوده و محدود به سال جاری نیست.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به وزارتخانه‌هایی که ضرورت ندارد در تهران باشند بروند و کارهایی که می توان به صورت الکترونیک انجام داد به صورت الکترونیکی ارائه کنند و دیگر لازم نباشد مرم برای انجام کار بخواهند به تهران بیایند در همان استان‌های سکونت خود کار را دنبال کنند.

به گفته وی، ما معتقد هستیم این رویکرد مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار گرفته است و دستگاه‌ها دارند کار را انجام می‌دهند.

*بر روی آمار نفر متمرکز نیستیم

وی در خصوص آخرین آمار خروج از تهران گفت: در حال حاضر ما بر روی آمار خروج نفر متمرکز نیستیم پس اگر ساختار اداری را و کارهایی که لازم نیست در تهران انجام شود منتقل کنید، آن ۴۰ درصد ساختار و تشکیلات که گفتیم رخ خواهد داد.
وي افزود: البته سقف ۴۰ درصد براي انتقال مأموريتها در همه دستگاهها يكسان نيست و وقتي كل مؤسسه پژوهشي به يك دستگاه اجرايي منتقل شود در واقع ۱۰۰درصد آن مؤسسه منتقل شده است.