به گزارش افکارنیوز،

 حمید چیت چیان با تاکید بر اینکه مادامی که برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد، تغییر اقلیم شدت بیشتری پیدا خواهد کرد، گفت: وزارت نیرو در تغییر اقلیم سوء مدیریتی نداشته است، بلکه مسأله به این بازمی‌گردد که کشاورزان از دشت‌ها آب بیشتری برداشته‌اند.

وی افزود: اولاً قانونی داریم که هیچ فردی مجاز نیست که بدون مجوز و پروانه اقدام به حفر چاه کند، اما متأسفانه این چاه‌‌ها حفر شده‌اند و در حال حاضر وزارت نیرو به شدت این موضوع را دنبال می‌کند، تا چاه‌هایی که غیرمجاز حفر شده‌اند، را مسدود کند. 

چیت چیان خاطر نشان کرد: چاه‌هایی هم که پروانه برداشت آب دارند، گاهی اینها بیشتر از میزان برداشت مجاز اقدام به برداشت آب می‌کنند و وزارت نیرو با گذاشتن کنتورهای هوشمند سعی کرده است که این مسأله را مدیریت کند. 

وزیر نیرو ادامه داد: مادامی که برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد، این وضعیت تغییر اقلیم تشدید خواهد شد و این یک مسئولیت ملی است و تنها برعهده و مسئولیت وزارت نیرو نیست.