امروز (سه شنبه) هر دلار توسط صرافی های بانکی ۱۰۴۵ تومان به صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی فروخته می شود که این رقم نسبت به روز گذشته یک تومان کاهش یافته است.

به گزارش مهر، مدیران صرافی بانکهای دولتی در مورد ثبات نرخ دلار عنوان می کنند که در روزهای اخیر بازار دلار جهانی با ثبات همراه بوده و به همین دلیل قیمت دلار در بازارداخل نیز بدون نوسان بوده است.

همچنین امروز صرافی بانکها دلار را به قیمت ۱۰۵۰ تومان به مردم عادی در صرافی های مجاز نیز به قیمت ۱۰۵۰ تومان به مردم عرضه می کنند.

در همین حال، امروز صرافی های بانکی قیمت فروش دلار بر روی تابلوهای خود را ۱۰۵۰ و قیمت خرید آن را ۱۰۴۵ درج کردند که البته طبق معمول، برخی از آنها هیچ قیمتی بر روی تابلوهای خود حک نکردند.

صفهایی هم که در روزهای گذشته در مقابل صرافی بانکها و صرافی بازار مشاهده می شد، امروز بسیار کاهش یافته است که دلیل این امر فرونشستن تشنج بازار دلار عنوان می شود.

به نظر می رسد با تدابیر اتخاذ شده توسط بانک مرکزی با همکاری بانکها بازار ارز به سمت ثبات پیش می رود.