جهانگیر عرب با اشاره به واردات محصولات تقلبی زیتون، افزود: نیمی از روغن زیتونهای وارداتی که از سوی واردکنندگان به کشور وارد می شوند، تقلبی هستند که این موضوع ضرورت استفاده از تولیدات داخلی را بیشتر می کند.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد: محتویات این روغن زیتونها که توسط وزارت جهاد کشاورزی آزمایش شدند، با برچسب روی شیشه مطابقت ندارد که نشانگر تقلبی بودن آنهاست.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی درباره دیگر اقلام وارداتی زیتون گفت: وزارت بهداشت بر عرضه زیتونهای وارداتی کنسروی یا سیاه در بازار، نظارت می کند و وزارت جهاد کشاورزی اطلاعی از میزان تقلبی بودن این زیتونها ندارد.

عرب با اشاره به واردات ۴ هزار و ۳۴۴ تن روغن زیتون در سال ۸۸، گفت: این میزان واردات، ۴۰ درصد ۱۰ هزار تن نیاز بازار داخل را تامین می کند و مابقی مصرف بازار از محل تولیدات داخلی تامین می شود.

وی واردات زیتون کنسروی به کشور را ۲۰ درصد عنوان کرد وافزود: مصرف کنسرو زیتون در کشور ۳۰ هزار تن است که از این میزان، ۶ هزار و ۵۶۷ تن زیتون کنسروی وارد می شود.