به گزارش افکارنیوز،

شورای پول و اعتبار در حالی آخرین جلسه سال ۹۵ را دیروز برگزار کرد که به اصلاح اساسنامه بانک رفاه پرداخت .

آخرین جلسه شورای پول واعتبار در سال 95 عصر دیروز در ساختمان لاجوردی بانک مرکزی در میرداماد برگزار شد؛ اعضای شورا ضمن بحث و بررسی پیرامون موضوعات روز نظام بانکی به اصلاح اساسنامه بانک رفاه پرداختند.

شورای پول و اعتبار در این جلسه اصلاح اساسنامه بانک رفاه کارگران را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی در 147 ماده و 22 تبصره، تصویب کرد.

همچنین مقرر کردند سازمان تأمین اجتماعی با توجه به محدودیت مقرر در ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی یک برنامه زمان بندی مشخص و معین حداکثر ظرف مدت یک سال، نسبت به واگذاری مازاد حدود تملک سهام بانک رفاه کارگران، به طورمستقیم و غیرمستقیم، تا سقف 90 درصد به بخش غیردولتی و کاملاً مستقل از سازمان یادشده اقدام کند.

 برخی از رسانه ها از احتمال بررسی و تجدید نظر در نرخ سود بانکی طی آخرین جلسه شورای پول و اعتبار خبر داده بودند اما آنطور که بانک مرکزی گزارش داده است شورا به نرخ سود ورود پیدا نکرد.