ضيغمي افزود: براي پشتيباني از اصناف به موسسه مالي نياز وجود دارد که زمينه ايجاد آن فراهم شده است.
وی تصریح کرد: سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد بنابراین چنانچه واحدها سرمایه‌گذاری کنند، موسسه‌ای به‌نام بانک اصناف برای پشتیبانی از فعالیت آنان شکل خواهد گرفت.

ضیغمی اظهار کرد: در حوزه اصناف نگاه‌ها نباید به بازار داخل باشد، جامعه اصناف باید فعالیت‌های خود را از خدماتی به برون‌گرا و صادرات‌گرا تغییر دهند چراکه این ظرفیت در حوزه اصناف وجود دارد.

معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: به دلیل جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها، تاریخ دقیق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نیست.

وی به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: برای رفع نگرانی مردم در مورد ضرورت و شیوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اطلاع‌رسانی باید به طور کامل انجام شود.

ضيغمي ادامه داد: کالابرگ براي جلوگيري از احتکار موجودي انبارها و سردخانهها، اعلام ميشود و چنانچه در بازرسي و نظارتي که اعمال ميشود، کالايي اعلام نشده باشد با جديت برخورد خواهد شد.