به گزارش افکارنیوز،
هر فرد باید ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به‌حساب دولت واریز کند که ‌این رقم برای یک خانواده ۵ نفری، 3/2 میلیون‌ تومان است بنابراین این موضوع آنهم در آستانه سال نو با استقبال مشمولان سهام عدالت که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، مواجه نخواهدشد.  براساس آمارها از سال 85 تاکنون 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر از افراد جامعه به عنوان مشمولان سهام عدالت شناسایی شده و به آنها سهام تعلق گرفته است.از این رو مطابق قانون یک میلیون تومان از سهام 60 شرکت در سبد تحت عنوان پرتفوی سهام عدالت برای این تعداد از افراد جامعه درنظر گرفته شده که طی 10 سال می‌بایست از محل سود این سهام، اقساط آن پرداخت شده و سهام عدالت در پایان سال 94 قابلیت آزادسازی پیدا کند.با وجود این اما نه تنها آزادسازی سهام عدالت با یک سال تاخیر، تاکنون عملی و اجرایی نشده است، بلکه سهامداران عدالت کماکان مالک 100 درصدی سهام خود نیستند.

 

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز دوشنبه ۲۳ اسفند :