به گزارش افکارنیوز،

سید محمدرضا رضازاده مدیر عامل شرکت توسعه منابع آبی و نیروی کشور در خصوص وضعیت سد سازی در کشور اظهار کرد: کشور در منطقه کم آبی واقع شده و همچنین میزان بارندگی یک سوم میانگین جهانی است به طوری که در برخی نقاط میزان بارندگی مطلوب و در مناطق دیگر بسیار اندک گزارش شده، به همین دلیل برای تأمین منابع آبی و سد سازی نیاز به برنامه ریزی دارد.

وی با اشاره به اینکه سد سازی در کشور باید متناسب با شرایط زیست محیطی صورت گیرد، بیان کرد: مناطقی از کشور که مستعد تغذیه سفره های آب زیر زمینی هستند دیگر احتیاجی به سد سازی نخواهند داشت و برنامه ها و تمهیدات سازمان های مربوطه باید به سمت و سوی افزایش قدرت مدیریت بر منابع آبی کشور حرکت کند که البته در این زمینه اقداماتی در بخش جنوبی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

 

رضا زاده در ادامه افزود: آب خیزداری و آبخوان‌داری در سال‌های اخیر مورد بی توجهی افراد قرار گرفته است که این امر به سبب اینکه در سال های گذشته در تأمین منابع و در بخش مدیریتی اقدامات مناسب و مطلوبی صورت نگرفته است.