در سه ماهه نخست امسال از كشور امارات متحده عربي به ميزان بيش از ۳۷۶ هزار تن بنزين به ارزش بيش از ۲۷۶ ميليون و ۲۶۹ دلار، از كشور تركمنستان به ميزان بيش از ۲۴ هزار و ۶۲۵ تن بنزين به ارزش بيش از ۱۵ ميليون و ۶۹۷ هزار دلار و از كشور سنگاپور به ميزان ۳۳ هزار و ۲۵۰ تن بنزين به ارزش حدود ۲۸ ميليون دلار وارد كشورمان شده است.

همچنین طی این مدت میزان واردات بنزین توسط ایران از کشور عمان به میزان ۳۵ هزار تن به ارزش بیش از ۲۵ میلیون و ۳۱۹ هزار دلار و از کشور هلند نیز به میزان ۳۸ هزار و ۴۶۲ تن بنزین به ارزش بیش از ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بوده است.

کاهش واردات بنزین

بر این اساس در حالی میزان واردات سه ماهه بنزین ۵۰۷ هزار تن به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار اعلام می‌شود که این ارقام در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار تن و ۹۱۱ میلیون دلار بود.

به عبارتی با استناد به این آمار می‌توان برداشت کرد، میزان واردات بنزین در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته از نظر وزن نصف شده است و از نظر ارزش نیز این میزان کاهش، بیشتر و حدود یک سوم میزان واردات سال گذشته بوده است.

همچنين نكته قابل توجه اين است كه عمده اين كاهش واردات در ماه سوم امسال يعني خردادماه بوده است. چرا كه ميزان واردات بنزين دو ماهه امسال حدود ۴۰۰ هزار تن به ارزش حدود ۳۰۰ ميليون دلار بود كه اين رقم در مقايسه با رقم مدت مشابه در سال ۸۸ افزايش داشت.