به گزارش افکارنیوز،

زدودن «سوداگری» در بازار مسکن و مدیریت شهری، کلیدواژه ‌برنامه‌های دولت یازدهم در بخش مسکن بوده است. آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی با تکیه بر اصل واگذاری‌«تصدی تولید مسکن «به بخش خصوصی و خروج آن از دست دولت تاکنون برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشته است. اجرای بسیاری از این برنامه‌ها به سال 96 گره خورده و بر همین اساس می‌توان سال 96 را سال ظهور نتایج اجرای سیاست‌های کلان مسکن عنوان کرد.