به گزارش افکارنیوز،

 علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذهنیت عمومی جامعه، آمار اشتغالزایی دولت را تأیید نمی کند، گفت: مجموع سرمایه گذاری های دولت در بودجه، بخش خصوصی و تعاونی ها نیز آمار اشتغالزایی را تأیید نمی کنند.

وی افزود: در کشورهای دیگر کسی که دو ساعت در هفته کار می کند در زمان بیکاری پشتیبانی بیمه ای می شود اما در ایران این پشتیبانی انجام نمی شود اما آن فرد در آمار شاغلان آورده می شود.

یوسف نژاد گفت: برای اشتغال به سرمایه گذاری و فضای کسب و کار مناسب نیاز است که اکنون در این عرصه ها مشکل وجود دارد.

عبدالرضا مصری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: چرا بانک اطلاعاتی بیمه شدگان برای مشخص شدن نرخ بیکاران و شاغلان کشور ایجاد نمی شود؟

وی افزود: زمانی که از نیروی کار کشور خبر نداریم چگونه می توانیم برای آنها اشتغال ایجاد کنیم؟

مصری با بیان اینکه سرمایه ها در کشور به سمت تولید نمی رود گفت: بخش واردات و دلالی، سرمایه ها و نقدینگی کشور را به خود جذب کرده است.

وی افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید رود اشتغال ایجاد می شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از واردات بی رویه کالاها و قاچاق گفت: دولت باید برای کالاهای وارداتی تعرفه قرار دهد. یکی از وزرا فهرستی از 800 قلم کالا را به دولت برای تعرفه گذاری ارائه اما هیئت دولت با آن مخالفت کرد.

مصری افزود: دلیل مخالفت دولت این بود که ممکن است کشورهایی که از آن کالا وارد می شود ناراحت شوند.