به گزارش افکارنیوز،

عباس رشیدی افزود: نرخ حق بیمه (عادی) ماهانه در سال ۱۳۹۶ شامل سهم مستخدم شاغل ۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال و سهم دستگاه ۱۶ هزار و ۵۰۰۰ ریال، همچنین سهم بازنشسته ۱۴ هزار ریال و سهم دستگاه ۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است. 

وی ادامه داد: مبلغ ۲۵۰۰ ریال نیز سهم (ماهانه) صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان مشترک این صندوق پرداخت می شود و در مورد مشترکین سایر صندوق ها نیز توسط صندوق بازنشستگی متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می شود.

رشیدی اظهار داشت: سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت مبلغ ۵۵ میلیون ریال و برای قطع یا ازکارافتادگی کامل و دائم عضوی از اعضاء بدن، حداکثر مبلغ ۵۵ میلیون ریال است.

وی بیان داشت: در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir سامانه ای باعنوان «بیمه عمر و حادثه» پیش بینی شده که دستگاه ها با درج کد شناسه مربوطه به سامانه وارد و حسب مورد تعداد بیمه شدگان خود شامل شاغل، بازنشسته و مدت بیمه را اعلام می کند.

رشیدی ادامه داد: سیستم سامانه بیمه عمر و حادثه در سایت صندوق بازنشستگی، هوشمند بوده و در صورت وارد نمودن اطلاعات لازم، حق بیمه طبق نرخ مقرر محاسبه و تعیین می شود.

وی گفت: باید مبلغ حق بیمه صرفاً از طریق شعب بانک صادرات ایران به شماره حساب ۰۱۰۰۰۵۵۵۵۵۰۰۲ واریز شود.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین افزود: در صورت پرداخت حق بیمه به صورت سالانه، حق بیمه باید حداکثر تا ۱۵ مردادماه ۱۳۹۶ پـرداخـت شـود و در صـورت پـرداخـت حـق بیمـه به صورت ماهانه، حق بیمه هرماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت شود.

وی تصریح کرد: از تاریخ شانزدهم شهریور ماه، سامانه بیمه عمر و حادثه برای انعقاد قرارداد به استثناء قرارداد الحاقی (کاهش و افزایش) غیرفعال شده و به هیچ عنوان قرارداد اولیه منعقد نمی شود.

رشیدی با بیان اینکه تاریخ شروع قرارداد اول فروردین ماه ۱۳۹۶ و تاریخ خاتمه آن پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ است، اظهارداشت: تمامی فرم ها و فرمت ارائه اطلاعات لیست الکترونیکی و روش تهیه و ارسال لیست الکترونیکی در سامانه بیمه عمر و حادثه سایت صندوق موجود است. 

رشیدی یادآور شد: دستگاه ها در صورت لزوم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی لازم و تبادل نظر با شماره تلفن های ۸۸۹۶۸۷۸۸ و ۸۸۹۶۴۳۹۹ با پیش شماره ۰۲۱ اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری تماس بگیرند.