خراسان:شنيده شده علي لاريجاني رئيس مجلس در نامه اي به رئيس جمهور اعلام کرده که مصوبه دولت مبني بر اختصاص ۱۵۰ ميليارد تومان بودجه به اقدامات فرهنگي در استان کهگيلويه و بويراحمد و ۱۲۵ ميليارد تومان به پروژه هاي فرهنگي در استان سمنان به علت آن که بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تامين نشده است، لغو مي شود.