مجید هدایت رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: ادغام وزارت های صنایع و معادن و بازرگانی فرصت های بزرگی را پیش روی صنعتگران نهاده تا بتوانند توان و دستاوردهای خود را ارایه کنند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه صادرات صنعتی و دست یابی به دانش فنی از زمینه های گسترده برای مذاکره و همکاری میان صنایع ایرانی و خارجی و برپایی نشست های دوجانبه و چندجانبه در این نمایشگاه خبر داد.

هدایت از عقد قراردادهای مهم در زمینه های گسترش همکاری صنعت و دانشگاه سخن گفت و اظهار داشت: نمایشگاه فناوری های پیشرفته های تک و نمایشگاه نانو که هر دو هم زمان با نمایشگاه صنعت برگزار شده حضور هم زمان اندیشمندان و دست اندرکاران تولید و صنعت در جهت تعمیق این همکاری را میسر ساخته است.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جذب سرمایه گذاری خارجی را از دیگر هدف های مهم این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: ۵۰ پروژه محوری مشترک میان صنعت و دانشگاه بین وزارت های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تفاهم رسیده که پنج مورد آن در این نمایشگاه رونمایی می شود.

وی با اشاره به گزار ش های مراجع جهانی ایران را دارای مقام دوم در تولید علم در جهان عنوان کرد و گفت: ارتقای فضای رقابتی در صنعت خودروسازی، تولید پلتفرم، توسعه فناوری هیبرید و پیل سوختی، از مهم ترین اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش صنعت و معدن است.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از ۱۴ تا ۱۷ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران دایر است. گروه صنعتی ایران خودرو دستاوردهای خود را در سالن ۲۰ در ضلع جنوب غربی نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان نهاده است.