به گزارش افکارنیوز،

به گفته کارشناسان، قیمت خودروهای وارداتی پیش از اعمال تعرفه گمرکی و سایر عوارض، متاثر از لیست قیمتی است که اولا واردکننده به گمرک ارائه می‌کند و ثانیا ارزش‌گذاری گمرک است.

اما در این میان عامل مهم‌تر در افزایش متوسط قیمت خودروهای وارداتی به افزایش قیمت‌های جهانی متاثر از افزایش استانداردها، تکنولوژی و امکانات و تجهیزات برمی‌گردد. موضوعی که در آمارهای ارائه شده در این زمینه به‌خوبی مشخص است؛ به‌طوری‌که میانگین ارزش دلاری هر خودرو وارداتی در سال 92 نزدیک به 20 هزار و 300دلار بوده که این عدد با افزایش 800 دلاری در سال 93 به 21هزار دلار رسیده است. با وجود این تغییرات قیمت میانگین خودروهای وارداتی در سال 94 نسبت به 93 با افزایش 3 هزار دلاری به 24 هزار دلار رسید.

موضوعی که در سال 95 نیز تکرار شد؛ به‌نحوی‌که متوسط قیمت دلاری هر خودرو وارداتی با افزایش 2 هزار و 200دلاری موجب شد تا میانگین قیمت‌ها به 26 هزار و 200 دلار برسد. افزایشی که به گفته کارشناسان متاثر از ورود خودروها با طراحی جدید و امکانات و تکنولوژی برتر به‌دلیل تقاضای موجود در بازار کشورمان بوده است.