به گزارش افکارنیوز،

سازمان امور مالیاتی به تازگی جزییات ثبت نام در نظام امور مالیاتی را اعلام کرده است. بر این اساس ثبت نام نهایی مودی در سایت tax.gov.irصورت خواهد گرفت. همچنین برای ثبت اطلاعات مودی بایستی تمام اظهارنامه‌هایی که به دوران مشمولیت مودی باز می‌گردد در این سامانه ثبت شده باشد. در نهایت بعد از پرداخت یا مشخص شدن ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی مودی، وی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، گواهی نامه  ثبت نام ارائه خواهد شد.

بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند بعد از گذشت یک هفته از زمان پس از تکمیل اطلاعات مودی نسبت به صدور گواهی نامه ثبت اطلاعات، اقدام نمایند.

همچنین مودیان میتوانند با مراجعه به سایت evat.irنسبت به مشاهده وضعیت ثبت نام خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

گفتنی است، مدت اعتبار گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دور اول شش ماه خواهد بود. این مدت زمان برای مودیان که پیش از این بدهی مالیاتی خودرا پرداخت کرده اند یکسال می‌باشد.