به گزارش افکارنیوز،

در  نمودار زیر جزئیات 21 محصول کشاورزی و غذایی که قطر در سال 2016 میلادی وارد کرده و اکنون ایران با توجه به تنش ایجاد شده بین این کشور و کشورهای عربی می تواند بازار آنها را در اختیار بگیرد، را ببینید.