به گزارش افکارنیوز،

در این میان بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 9/ 15 درصد اختصاص داشته است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 مترمربع و 70 تا 80 مترمربع نیز هر کدام با سهم یکسان 6/ 13 درصد در رتبه بعدی بیشترین طرفدار از سوی خریداران قرار گرفته‌اند.

به گفته مشاوران املاک نیز با توجه قدرت خرید اندک متقاضیان مصرفی بخش زیادی از خریداران به دنبال واحدهای با متراژ کمتر از 80 مترمربع هستند به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، معادل 7/ 52 درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

در عین حال بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی در دومین ماه سال‌جاری نیز نشان می‌دهد واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص سهم 5/ 12 درصدی بیشترین سهم از معاملات را داشته‌اند. همچنین این آمار نشان می‌دهد در مجموع در این ماه حدود 9/ 48 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 300 میلیون تومان تعلق داشته است.