سرویس اقتصادی افکار نیوز - جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه براساس آیین نامه داخلی مجلس بودجه امسال باید تا ۱۵ اذر ماه از سوی دولت تحویل داده شود گفت: دولت موظف است بر اساس اصول قانون اساسی بودجه امسال را تا تاریخ معین شده به مجلس تحویل دهد و مانند سال گذشته تاخیر نیندازد.

وی ادامه داد: دولت باید امسال به مجلس به دلیل وجود انتخابات در آن و نیز درگیر نمایندگان برای حوزه انتخاباتی ورقابت میان آنها کمک کند و بودجه را به موقع تحویل مجلس دهد.

نماینده مردم رشت با اشاره به اینکه تحویل به موقع آن هم به نفع دولت و هم نفع مردم و مجلس است گفت: بر اساس اوصل قانون اساسی مجلس موطف است که این بودجه را هرچه سریعتر و با دقت نواقص آن را بررسی کند و دوباره تحویل دولت دهد.

عضو کمیسون برنامه بودجه در ادامه تصریح کرد: دیرکرد ارائه این بودجه موجب ایجاد مشکلات بسیاری هم برای نمایندگان می شود دو این مشکلات موجب می شود مانند سال گذشته که دیر کرد آن سبب طولانی شدن آن تا سال بعد شد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه واقعی کردن بودجه امسال بسیار مهم است افزود: رقم های آورده می شود که فاصله بسیار با درآمدهای دولت دارد به طور مثال در صورتی که برای بودجه عمرانی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه لازم دارد دولت ۴۰ هزار میلیارد خواهد آورد چون برای رشد بودجه تا یک حدی متناسبی باید باشد نه یک واشکافی باشد که قیمتی اعلام نماییم تحقق پیدا نکند.

وی خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم که دولت سناریوی بودجه سال گذشته را تکرار نکند و زودتر از سال گذشته برای بررسی تحویل دهد.