سرویس اقتصادی افکار نیوز - عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه استیضاح وزیر نیرو تا کنون اعلام وصول نشده است گفت: استیضاح وزیر نیرو با ۶۱ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و بعید است که نمایندگان امضاهای خود را پس رفته باشند ،تعللل هئیت رئیسه سبب شده که تا کنون اعلام وصول نشده است.

وی با اشاره به اینکه تخلفی که هیت رئیسه در این باره انجام می دهد تعلل ومقامت هیئت رئیسه در باره اعلام وصول نکردن استیضاح است افزود: زیرا در عدم رای نیاودن استیضاح وزیر اقتصاد نیز هئیت رئیسه مقصر بوده است و امیدوار هستیم دراین زمینه تکرار نشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: بررسی نمایندگان در باره عدم ارائه اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو این هفته انجام خواهد شد و در صورتی که این استیضاح اعلام وصول نشود یکی دیگر از تخلفات هیئت رئیسه محسوب می شود که انشاله بیشتر از این طولانی نگردد.


پاس کاری بدهکاری پیمانکاران بین دولت و وزارت نیرو

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، حسینی در خصوص محورهای این استیضاح گفت: بدهکاری وزارت نیرو به پیمانکاران هم در حوزه آب، برق، نیروگاه ها، سد سازی که مشکلات بسیار برای پیمانکاران بخش خصوصی ایجاده کرده است در این خود این وزارت خانه آن را بر عهده نمی گیرد دولت را در این باره مقصر می داند.
وی در ادامه توضیح داد: وزارت نیرو این بدهکاری را بر عهده نمی گیرد و دولت را مقصر می داند که دولت هم خود این وزارت خانه را مقصر می داند و همین امر که باعثیک بی اعتمادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده، که پروژه های دولت را در آیند انجام ندهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی در ادمه تصریح کرد: بخش خصوصی به علت این بدهکاری با مشکلات بسیاری از جمله تعدیل نیرو و تعطیل شدن کارخانه ها، برگشت خوردن بسیاری از چک های این افراد و رفتن به زندان که دولت هم تا کنون د راین باره هیج فکر نکرده و امیدوار هستیم با استیضاح وزیر نیرو این مسئله حل شود.

حسینی در باره سایر محورهای این استیضاح گفت: عدم تعهدات وزیر نیرو در سفرهای استانی، وبرخی از شهرستان ها نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه ها واجرایی نشدن خیلی از پروژه ها در استان ها از دلایل اصلی استیضاح وزیر نیرو است.
نماینده مروه افزود: نمانیدگان همه در استیضاح وزیر نیرو مسر هستند که این امر به رای هیئت رئیسه مجلس بستگی دارد.


مسکن مهر بدون امکان سنجی ساخته شده است

وی با بیان اینکه پروژه مسکن مهر متاسفانه بدون عدم امکان سنجی و نیاز سنجی زیر ساخت ها، سوله ها ومراحل سخت افزاری آن پایه ریزی شد گفت: غافل از اینکه کلیه این پروژه ها نیازمند ۵هزار مگابایت برق صد میلیون متر مکعب گاز و میلیاردها متر مکعب آن نیاز است که در هر سه بعد در مسکن مهر مشکل وجود دارد.

نماینده قروه در ادمه توضیح داد: این مشکل ها نه تنها در مسکن مهر بلکه در کشور نیز وجود داشته است به گونه ای که که ا براساس نیاز سنجی حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب درسال در اوج پیک مصرف گاز در برق هم چنین آب که در بسیاری از روستاها آب شرب سالم وجود ندارد و در صورتی که بخواهد برای مسکن مهر تامین شود این مشکلات چندین برابر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد عدم امکان سنجی های لازم در مسکن مهر کشور باعث شده که مشکلاتش را در حال حاضر نشان دهد خیلی از پروژه های مسکن مهر به خاطر نداشتن زیر ساخت های لازم و حامل های انرژی نیمه کاره مانده است.