به گزارش افکارنیوز،

 حسین محمدی رئیس اتحادیه کباب، حلیم، آش و پزندگان غذاهای سنتی در نشست خبری با اشاره به شایعات بوجود آمده میان مردم و شبکه های مجازی در خصوص وجود الیاف در حلیم تصریح کرد: وجود الیاف و مواد غیر خوراکی در غذاها امری کاملا بدیهی و ملموس بوده که پس از مشاهده فرد متوجه آن خواهد شد.

وی در این راستا ادامه داد: شایعه وجود الیاف و مواد غیر خوراکی در حلیم سبب تاثیر گذاری بر میزان فروش واحدهای صنفی در روزهای گذشته شده است، به طوری که بخش زیادی از واحد ها با کاهش 50 درصدی فروش مواجه شدند.

محمدی بیان کرد: آزمایشات و نمونه برداری های به عمل آمده توسط اداره بهداشت و محیط ، دستگاه های نظارتی بیانگر عدم وجود این الیاف و مواد غیر خوراکی در حلیم بوده است و به همین سبب مردم برای اطمینان تنها از واحد های صنفی که توسط اتحادیه کد عاملیت فروش دریافت کرده‌اند درصدد خرید حلیم برآیند.

رئیس اتحادیه حلیم، آش و پزندگان غذاهای سنتی با توجه به اینکه برخی واحد های صنفی که فعالیت دیگری دارند اما به فروش حلیم و آش می پردازند، گفت: اتحادیه به همراه دستگاه های نظارتی با تداخل فروش واحدهای صنفی در روزهای اخیر برخورد کرده که این امر سبب کاهش تداخل فروشی در سطح شهر شده است.