به گزارش افکارنیوز،

 علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: با توجه به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه تمام ادارات کل سازمان امورمالیاتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ های 25 و 26 خرداد 96 جهت قطعی نمودن مالیات عملکرد سال 1394 وکارهای جاری باز می باشد،به مسئولین اتحادیه ها و بطور اولی به مودیان مالیاتی در سرتاسر کشور اعلام گردد تا به حوزه های مالیاتی مراجعه و نسبت به قطعی نمودن مالیات عملکرد سال فوق اقدام نموده تا بتوانند از تسهیلات دستورالعمل شماره 200/96/507 وصورت جلسه پیرو آن بهره مند گردند.