جام جم: مدیرعامل همراه اول بیشترین مبلغ قبض موبایلی که وصول نشده را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وحید صدوقی گفت: این بدهی مربوط به دهه ۷۰ است که شرکت ارتباطات سیار تازه فعالیت تجاری خود را شروع کرده بود و سیستم حساب‌داری بصورت امروزی وجود نداشت.

وی افزود: این قبض متعلق به فردی بود که سیم‌کارت خود را بدون طی مراحل مجاز و خارج از دفاتر امور مشترکین به افراد دیگر منتقل کرده بود که در نهایت قبضی با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به فرد ارایه شد.

صدوقی تاکید کرد: این مبلغ هیچ‌گاه نیز وصول نشد.

وی در پایان یاد آور شد: هم اکنون مشترک دایمی میتواند تا سقف ۸۰ درصد ودیعه در بین دوماه مکالمه کند و این مبلغ را خود فرد بصورت نامحدود میتواند با مراجعه به دفاتر امور مشترکین افزایش دهد.