به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی خانم کیانی راد پیش از این مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی بود.