به گزارش فارس، رستم قاسمی تصریح کرد: پیشفروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی، یکی از روش های نوین برای جذب سرمایه در صنعت نفت است که در دستور کار جدی وزارت نفت قرار دارد و پیش بینی میشود جاذبه زیادی برای مردم و متقاضیان داشته باشد.

وی در تشریح این روش گفت: شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود اوراق سلف نفتی به سررسید چهار ساله را به‌وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند.

به گفته وزیر نفت سپس برگه حواله‌های استانداردی به خریدارن اعطا می‌کند که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است. هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌فروش حداقل ۱۰ بشکه نفت خام به قیمت روز(مثلا ۱۰۰ دلار آمریکا) است.

وی افزود: البته با این شرایط ضمن عقد که چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پایین‌تر بود دارنده حواله حق اختیار فروش به ۱۴۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۶۰ دلار بالا‌تر بود شرکت ملی نفت ایران حق اختیار خرید به ۱۶۰ دلار از دارنده حواله خواهد داشت. در صورتیکه در سررسید قیمت هر بشکه نفت بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار باشد خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند.

وزیر نفت با بیان این که تامین مالی از طریق پیش‌فروش نفت‌خام به مردم برای نخستین بار در کشور اجرایی می شود، افزود: این روش، امروزه بهترین شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک است که با حداقل خرید ۱۰ بشکه نفت خام می‌توان سرمایه گذاری کرد و از ارزش افزوده و بازگشت سرمایه خوبی برخوردار بود. با تدبیر استفاده از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش ضمن قرارداد سلف نیز ریسک این ابزار از بین رفته است.

به گفته قاسمی، مجوزهای لازم برای این شیوه جدید سرمایه گذاری دریافت و مسائل شرعی و حقوقی آن حل شده است که امیدواریم در آذرماه اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز پیش تر در این باره گفته بود: شیوه جدیدی در شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع مالی طراحی شده است که با تصویب آن، منابع مالی بخش بالادستی صنعت نفت تامین خواهد شد.

انتشار اوراق مشارکت ریالی در صنعت نفت

وزیر نفت همچنین از آغاز نخستین مرحله از انتشار اوراق مشارکت ریالی شرکت ملی نفت ایران از روز شنبه ۵ آذر در کشور خبر داد و گفت: فروش اوراق مشارکت ریالی، یکی از روش های تامین منابع مالی است که در دستور کار صنعت نفت قرار دارد و برنامه ریزی تبلیغاتی برای آن به‌زودی آغاز می‌شود.

رستم قاسمی با بیان این که اوراق مشارکت ریالی به تدریج با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توسط بانک‌های عامل منتشر خواهد شد و میزان آن در هر مرحله به چگونگی فروش اوراق بستگی دارد. آین اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۷ درصد است. این اوراق قابل بازخرید در بانک عامل است.

وزیر نفت پیشتر نیز با تاکید بر آسانسازی روشهای سرمایهگذاری در صنعت نفت گفته بود: جذاب کردن قراردادها برای سرمایه گذاری بانک ها، موسسه های مالی اعتباری در صنعت نفت، همچنین تغییر در قراردادهای بیع متقابل، از جمله روش هایی است که اجرای آن در صنعت نفت آغاز شده است و هم اکنون جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری بانک ها در صنعت نفت وجود دارد، ضمن آن که بخش خصوصی به دنبال سرمایه گذاری در این صنعت بزرگ است.