به گزارش مهر، حدود یکسالی می شود که بازار ارز دچار طوفان های متلاطم و نوسانات شدید قیمتی شده است. این بازار مدت ها است که محل کشمکش بین دلالان و واسطه گران از یک سو و متقاضیان واقعی ارز اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی مسافران واقعی سفر به خارج شده است.

طی ماه های گذشته هرچند بانک مرکزی سعی کرده است در مقاطعی با ایجاد شوک های قوی کنترل اسب سرکش دلالی ارزی را به دست گیرد اما هربار سودجویان و گردانندگان دلالی بازار ارز یک قدم جلوتر از بانک مرکزی شیوه جدیدی را برای ادامه سلطه خود بر بازار ارز به کار بستند.

بر پایه این گزارش، نه تنها بانک مرکزی در ماه های گذشته نتوانسته است از طریق اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز تسلط کاملی بر این بازار اعمال کند، بلکه بعضا مجبور به واکنش های مقطعی در مقابل ارزبازان نیز شده است، اما نتیجه آن چیزی که باید می شد، نبود.

حتی در مقاطعی از صعود قیمتی انواع ارزهای معتبر به ویژه دلار، بانک مرکزی به سراغ گزینه های مختلفی از جمله دو نرخی و چند نرخی کردن ارز نیز رفت اما این شیوه ها نیز نتوانست التهاب قیمتی و نوسانات شدید ناشی از " ارز بازی " را از این بازار دور کند.

نتیجه فعالیت های شدید و سودجویانه در بازار ارز باعثشد تا امروز نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۳۳۸ تومان نیز برسد. با این حال روند صعوی قیمت در ماه های گذشته نه تنها متوقف نشده است بلکه در مقاطعی نیز با اندکی کندی، دوباره اوج گرفت.

به نظر می رسد دلالان و سودجویان بازار ارز این بار با تجهیزات کاملی به جنگ بانک مرکزی آمده اند و از این طریق توانسته اند در ماه های گذشته کنترل بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کنند و ناگفته نماند در بیشتر مواقع نیز موفق بوده اند.

هرچند بانک مرکزی تلاش کرد تا با اعمال سیاست های مختلفی از ادامه نوسانات قیمتی و ایجاد شوک های جدید در بازار ارز جلوگیری کند اما این موضوع باعثسردرگمی صنعتگران بسیاری شد که برای انجام فعالیت های اقتصادی خود نیازمند جوی آرام در بازار ارز و همچنین اطمینان از توانایی بانک مرکزی در کنترل قیمت ها بودند.

حال با انجام یک جابجایی در معاونت ارزی بانک مرکزی، به نظر می رسد این بار محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفته به جای تاکید بر لزوم اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بیان اینکه بزودی بازار ارز تحت کنترل بانک مرکزی درخواهد آمد، سکان هدایت ارزی کشور را به دست خانم ها بسپارد.

احتمالا بزودی نیز باید شاهد برخی تغییرات در روش های اجرای مقررات بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین اتخاذ شیوه های جدید برای کنترل سودجویی ها در بازار ارز کشور باشیم.