روزنامه شرق با اشاره به ورود ۲۴ میلیون دلار انواع میوه به کشور درهفت ماه گذشته نوشت : یک سال پیش، همین روزها بود که واردات بیرویه محصولات کشاورزی صدای پردرد کشاورزان و باغداران ایرانی را بلند کرد تا فهرستی تهیه شود و واردات بسیاری از کالاهایی که وارداتیاش به وفور در بازار دیده میشد، ممنوع کند. اما این روزها با گذشت بیش از یک سال از نخستین فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی بار دیگر سطح شهر پر شده از محصولات باغی وارداتی.