محمدرضا دوست محمدی در گفتگو با فارس، با بیان اینکه برآوردی که تاکنون اعلام شده برآورد اولیه است، اظهارداشت: نتایج قطعی سرشماری درخصوص میزان جمعیت کشور تا دو روز آینده اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: در مرکز آمار ایران فرم ۳۱۳ مربوط به پرسشنامه‌های زن و مرد طراحی شده است که توسط بازبین ‌ها تکمیل شده و نتایج آن تا دو روز آینده به تهران ارسال می‌شود و در آن زمان می‌توانیم میزان قطعی جمعیت کشور را اعلام کنیم.

دوست محمدی با اشاره به روند تدوین گزارش‌های سرشماری تصریح کرد: یک گزارش توسط مامور آمارگیر ارائه می‌شود که مقدماتی است و امکان تغییر در اعداد وجود دارد و یک گزارشی هم بازبین‌ها ارائه می‌کنند که در حال انجام است و منتظر اعلام گزارش استان‌ها هستیم تا به طور نهایی و قطعی نتایج اعلام شود.

وی تاکید کرد: همه برآوردهای اولیه نشان میدهد جمعیت کشور حدود ۷۵ میلیون نفر است اما سرشماری به صورت قطعی و با سند میزان جمعیت را مشخص خواهد کرد.