اسدالله بادامچیان در گفتوگو با "خانه ملت" با بیان اینکه کشورهای در حال سازندگی مسلما درصدی از تورم را خواهند داشت، افزود: اگر کلیه دریافتهای دولت و نه درآمدها در بودجه لحاظ شود و کلیه هزینههای دولت از بودجه خارج شود تورمزا نیست بلکه شکوفاییآور نیز خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزایش نقدینگی را تورم‌زا خواند و تصریح کرد: برای جلوگیری از تورم راهکارهایی وجود دارد که صاحبنظران اقتصادی بنا به اقتضای هر کشور می‌توانند آن تورم کم کنند؛ اما نمی‌توانند به طور کلی آن را از بین ببرند.

وی ادامه داد: مقداری از این تورم حاصل از سازندگی‌ها و نقدینگی مورد نیاز کشور است که البته آن می‌توان مهار کرد؛ اما دلیل تورم بالاتر از همه چیز کسری بودجه دولت است.

بادامچیان با بیان اینکه اگر در لایحه بودجه درآمدها تامین و صحیح نوشته شود تورم‌زا نخواهد بود، افزود: زمانی که دریافت و هزینه‌ها از طریق بودجه پرداخت و دقت لازم برای جلوگیری از کسری بودجه لحاظ شود، به طور قطع تورم ایجاد نمی‌شود نه اینکه از بودجه عمرانی بردارند و به بودجه جاری اضافه کنند.

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس هشتم، در ۲ سال قبل در مجلس کاری کردیم که توانستیم که دریافت‌های دولت را از ۲۶ میلیارد که در بودجه ۸۹ آورده بود به ۵۶ میلیارد برسانیم، در نتیجه دولت کسری بودجه نداشت.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که امسال بودجه را به گونهای تنظیم کنیم که تورم زاییاش به همان حد افزایش سرمایههای ملی و نقدینگی باشد و جلوی سایر درآمدهای غیرواقعی را بگیرد.