به گزارش افکارنیوز،احمد مهدویابهری در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اصل خصوصیسازی از افزایش بیدلیل قیمت در بخش خصوصی انتقاد کرد و افزود: با توجه به اصل چهل و چهارم قانون اساسی،در کشور باید خصوصیسازی صورت گیرد اما این به این معنا نیست که هر چه خصوصی شود قیمت آن هم افزایش یابد.

نماینده مردم ابهر و خرم دره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید بر افزایش قیمت‌ها نظارت داشته باشد و بررسی کند که این افزایش بر چه اساسی صورت می‌گیرد.

وی در باره راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر قیمت بلیت‌های شرکت قطارهای مسافربری رجا افزایش پیدا کرده است، باید دلایل آن بررسی شود، برای مثال شاید زمانی که این شرکت زیر نظر دولت بوده اداره آن با استفاده و کمک از یارانه‌‌ها بوده و اکنون این یارانه‌ها قطع شده که این موضوع امر طبیعی است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: شاید علت دیگر آن افزایش قیمت به دلیل تسهیلات بیشتر به منظور رفاه حال مسافران است که این موضوع هم باید از سوی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده پیگیری و نظارت شود تا افزایش قیمت بیدلیل به وجود نیاید.