به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱۱ خود مازاد حساب جاري ايران در سال گذشته را هفت ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار (۱.۹ درصد توليد ناخالص داخلي) برآورد و پيشبيني كرد كه اين شاخص با ۱۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جاري به ۲۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار (۵.۳ درصد توليد ناخالص داخلي) برسد.

این موسسه انتظار دارد که در سال آینده تراز حساب جاری ایران روند نزولی را در پیش بگیرد به طوری که برای این شاخص در سال آینده رقم ۱۶ میلیارد دلار(سه درصد تولید ناخالص داخلی) پیش‌بینی شده است که از کاهش ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برخوردار است.

در سال ۱۳۹۲ تراز حساب جاری ایران کاهش شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری داشته و به ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار(۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) می‌رسد.

سال ۱۳۹۳ سالی است که برای مازاد حساب جاری ایران رقم هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری به ثبت خواهد رسید که ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و این شاخص طی سال پس از آن به هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار(یک درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش خواهد یافت.

تراز حساب جاري ايران در سال ۱۳۹۵ نيز روند نزولي داشته و به پنج ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد که ۰.۷ درصد توليد ناخالص داخلي است.