به گزارش ايسنا، ۶۰ ليتر سهميه بنزين آذر ماه خودروهاي شخصي ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه) در كارتهاي سوخت واريز ميشود.

بر اساس این گزارش، دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه سهمیه آبان ماه دریافت خواهند کرد و هیچ گونه تغییری در میزان قیمت و سهمیه سوخت در آذر ماه وجود نخواهد داشت.

همچنين در آذر ماه ۵۰۰ ليتر سهميه بنزين با نرخ آزاد ۷۰۰ تومان در كارتهاي سوخت خودروها واريز ميشود كه در صورت اتمام سهميه ۴۰۰ توماني قابل استفاده خواهد بود.