محمود بهمني در گفتوگو با (ايسنا)، درباره تشكيل معاونت نظارت در بانك مركزي اظهار كرد: اين معاونت در چارت سازماني بانك مركزي ديده شده اما فعلا جاي آن خالي است.

وی ادامه داد: معاونت نظارت به طور سازمانی دو اداره کل دارد؛ اداره کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و اداره کل مقررات و مجوزها که ادارات مختلفی زیر نظرشان است.

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: این دو اداره کل و ادرات تحت نظرشان زیر نظر معاونت نظارت هستند اما به دلیل اینکه فعلا صندلی این معاونت خالی است در تقسیم‌بندی فعلی، زیر نظر قائم‌مقام بانک مرکزی هستند.

به گزارش ایسنا ضعف نظارت مستقل بانک مرکزی یکی از مسائلی است که سال‌ها از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شود و تشکیل معاونت نظارت هم در راستای تقویت نظارت تفسیر می‌شود.

بسياري از كارشناسان بانكي معتقدند كه نظارت بر نوع فعاليتهاي پولي و بانكي آن قدر مهم است كه بايد براي آن يك سازمان مستقل البته تحت مديريت رييسكل بانك مركزي به وجود آيد.