علي عسكري درباره وضعيت حاكم بر بازار و اصناف در مورد آمادگي خردهفروشان براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: سازمان امور مالياتي دو سه ماه قبل از شروع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سطح خردهفروشي، آن را اعلام خواهد كرد.

وی ادامه داد: الان در حال برنامه‌ریزی و پیش‌بینی چگونگی اجرای قانون هستیم.

وی تاکید کرد: لازمه‌ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح خرده‌فروشی، تجهیز کلیه واحدهای صنفی به صندوق‌های فروش است که در این زمینه در حال رایزنی و تعامل با وزارت صنعت و تجارت هستیم.

به گزارش ايسنا، پيش از اين برخي گمانهزنيها درباره شروع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سطح خردهفروشان وجود داشت.