به گزارش مهر، برنارد والا امروز در بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام گفت: فعالیت های کنفرانس منطقه ای از سوی کشورها با ارزش و یکی از عناصر کلیدی محسوب می شود.

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دام(OIE) افزود: سازمان جهانی بهداشت دام تلاش دارد همه اعضا گردهم آیند تا به بیماری های دامی بپردازند و نقش خود را در این رابطه ایفا کنند.

والا با اشاره به میزبانی ایران در بیست و هفتیمن اجلاس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام بیان کرد: سازمان جهانی بهداشت دام به حل مشکل بیماری های دامی تأکید داشته و در حال حاضر OIE اقدام به تدوین استراتژی در زمینه بیماری های دامی کرده است.

این مقام مسئول اذعان کرد: این اقدام براساس طرح های قبلی صورت گرفته و سازمان های دامپزشکی در زمینه امنیت غذایی برای کاهش خطرات بیماری های خاص طراحی شده است.

وی گفت: شرایط آب و هوایی و تغییرات محیطی در وقوع و گسترش بیماری ها، ناقلین بیماری و بیماریهای پیشرونده موثر هستند و کنترل این موارد نیاز به برنامه ریزی های جدید دارد.

والا اعلام کرد: سازمان جهانی بهداشت دام در تلاش است ساختار چارت های مناسبی را برای سازمان های دامپزشکی کشورها تعیین کنند.

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دام اظهار داشت: باید نسبت به ادامه همکاری در راستای استقرار برنامه های استراتژیک کمک کنیم، نیاز به همکاری همه جانبه کشورها در جهت اجرای پنجمین برنامه استراتزیک است.

والا گفت: سازمان جهانی بهداشت دام به عنوان بدنه اصلی استاندارد بین المللی مرتبط با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام در سازمان تجارت جهانی شناخته می شود.

این مقام مسئول کیفیت آموزش و تحصیلات دامپزشکی را در بسیاری از کشورها نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: نیازمند است که در سطح جهان آموزش دامپزشکی تقویت شود و برای این کارOIE به شدت برای فارغ التحصیلان و دامپزشکی فعالیت هایی را انجام داده است. صلاحیت هایی که آنها را قادر می سازد تا خدمات خوبی را به بخش خصوصی و دولتی ارائه کند و باید با نیازهای OIEهمخوانی داشته باشد.