اهمیت طراحی داخلی محیط کار و مبلمان اداری

محیط کار عاملی مهم است که در کارایی کارکنان تأثیر مستقیم دارد. با توجه به این که اکثر محیط های کاری اصول اولیه ارگونومی را رعایت نمی نمایند، این عدم توجه به اصول اولیه باعث بروز مشکلات عدیده ای برای کارکنان شده و هم چنین سلامتی کارکنان را نیز به خطر می اندازد.

 

عـدم توجـه به اصـول ارگونومی و رعایـت نکـردن آنها در محـیط کار، هزینه هـای بسیار زیادی را هم برای کـارفرما و هم برای کارکنان بدنبال خواهد داشت و موجب کاهش کارآیی و کیفیت می گردد. از طرفی با توجه به اینکه طی سالیان گذشته و تحقیقات انجام شده، نقش حیاتی ارگونومی در کاهش ناراحتی های روحی و عضلانی، افزایش بهره وری، بهبود کیفیت، زندگی کاری، ایمنی و کارآیی کلی سازمان مشخص تر شده و متخصصین ارگونومی نیز با بهینه کردن تناسب بین انسان - ماشین و محیط، کارآیی سیستم ها را بهبود بخشیده اند. می توان گفت توجه به ارگونومی از حد یک ابزار فراتر رفته و به یک استراتژی جهت بهبود بهره وری سیستم، ایجاد کار مناسب، پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار و بهبود راندمان و عملکرد انسان تبدیل شده است.

 

علاوه بر توجه به اصـول ارگونومی ، مقوله طراحی داخلی محیط کار و مبلمان اداری نیز حایز اهمیت فراوان است که در بیش تر مواقع نادیده گرفته می شود. برای انجام هر کاری با توجه به نوع فعالیت و مشخصات آنتروپومتری شاغلین، می بایست در طراحی داخلی محیط کار و مبلمان اداری مناسب انجام شود.

 

مجموعه این استانداردها و حساسیت ها سبب شده که مجموعه نوژن با بیش از ربع قرن تجربه و سابقه طراحی، تولید و عرضه مبلمان اداری مناسب، شرایطی را فراهم آورد که افراد در محیط های کار با کم ترین میزان خستگی و دردهای روحی و جسمی ناشی از فعالیتهای روزانه در محیط کار مواجه شوند. اگر امروز زندگی ماشینی و شهرنشینی افسارگسیخته ما را بر آن داشته که تا به ناچار ساعت های متمادی در محیط کار باشیم، کاهش مضرات ناشی از این سبک زندگی انتخابی است که توسط خود ما صورت می پذیرد و مبلمان اداری نوژن این شانس را پدید آورده تا کارکنان محیط های اداری هرچه بیش تر از آسیب های طولانی مدت دور باشند.

 

این خبر تبلیغاتی می باشد