اكونوميست در گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۰ خود ميزان ذخاير ارزي ايران به جز طلا در سال گذشته را ۸۱ ميليارد و ۵۹ ميليون دلار برآورد و پيشبيني كرد اين ميزان با شش ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار كاهش در سال جاري به ۷۴ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار برسد.
به اعتقاد اکونومیست در سال ۸۷ ایران شاهد بیش‌ترین میزان ذخایر خارجی خود بود و طی سال جاری و سال آینده میزان این ذخایر روند نزولی به خود خواهند گرفت.
اکونومیست عنوان کرده است در سال ۱۳۹۰ ذخایر ایران به جز طلا با ثبت رقم ۷۶ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلاری، افزایش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال جاری خواهد داشت.
همچنین پیش‌بینی شده است در سال ۱۳۹۱ افزایش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری، ذخایر ایران به جز طلا را به ۷۸ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار خواهد رساند.
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۲ ذخایر به جز طلای ایران معادل ۸۱ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار خواهد بود که با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش این شاخص در سال ۱۳۹۳ به ۸۲ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار خواهد رسید.