به گزارش افکارنیوز،

محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه با اعلام این مطلب در جمع کارکنان این بانک، گفت: افزایش سرمایه پایه بانک ضمن ایجاد شهرت برای فعالیت‌ها، قدرت فعالیت‌های بین المللی بانک را نیز در پی دارد.

وی با تاکید بر مشتری محوری به عنوان یکی از اصلی ترین استراتژی های بانک اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک، منجر به افزایش سودآوری واستحکام بانک وخدمات بهتر و بیشتر به مشتریان می شود؛ همچنین حجم سرمایه‌گذاری‌ها ومیزان سهم از بازار را ارتقا می‌بخشد.
مدیرعامل بانک رفاه با تاکید بر پیگیری جدّی وصول مطالبات معوّق، یادآور شد: نباید لحظه‌ای از پیگیری در زمینه وصول مطالبات معوق دست برداریم؛ همه کارکنان شعب باید به پرونده‌های مطالبات اشراف داشته باشند تا بتوانیم در این زمینه به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنیم چراکه افزایش مطالبات به ویژه در حوزه سررسید گذشته، بانک را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.