به گزارش افکارنیوز،

 در روزجاری و طی مراسمی با حضور محمدرضا نعتما زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت، معظمی-مدیرعامل ایدرو و مدیران ارشد شرکت رنو قرانسه قرارداد همکاری رنو و ایدرو در زمینه تولید خودرو در ایران به امضا رسید.

قرارداد تولید خودرو در ایران با مشارکت رنو و ایدرو امضا شد

قرارداد تولید خودرو در ایران با مشارکت رنو و ایدرو امضا شد

قرارداد تولید خودرو در ایران با مشارکت رنو و ایدرو امضا شد