به گزارش مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم اختتامیه سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور که روز پنجشنبه برگزار شد ابراز امیدواری کرد همه مدیران دیوان محاسبات با پایبندی به بیانیه های پایانی کارگروههای تخصصی برگزار شده در این همایش آن را میثاقی جمعی تلقی کنند و امور کاری را در سال ۹۱ بر اساس آن اجرایی نمایند.

وی افزود: هر قدر دستگاهها و نهادها بار اضافی و مسئولیت از ما مطالبه کنند شانه های پهن دوستان ما در دیوان محاسبات پذیرای این مسئولیت ها هستند، هیچ توقعی نداریم و با ظرفیت هایی که داریم می توانیم کارها را انجام دهیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور به نقش حسابرسی و فلسفه آن در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: هم اکنون حسابرسی وارد حوزه های جدید سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ایدئولوژیکی شده است و حسابرسی صرفا فن کشف تخلفات و نارسایی های مالی نیست، بلکه وظایف و محدودیت هایی برای آن تعریف شده که می تواند بر رضایتمندی عمومی جامعه نقش آفرین باشد.

رحمانی فضلی گفت: بحثاین است که حسابرسی چقدر می تواند در تحقق عدالت موثر باشد. ما باید تلاش کنیم دامنه کار و اثرات کار خود را افزایش دهیم و فقط در بند مسائل کمی و جاری نباشیم. باید دید چگونه می شود عدالت را توسط حسابرسی محقق و همچنین چگونه قدرت را کنترل کرد.

وی به هدف دیوان محاسبات مبنی بر ایفای نقش در توسعه ملی کشور اشاره کرد و گفت: منظور از توسعه همان مفهوم خاص توسعه یعنی رشد مستمر در طول زمان در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. علت انتخاب این هدف هم به سیاست های کلان نظام بر می گردد و آن اثبات هویت و موجودیت اسلام به عنوان یکی از آلترناتیوها و مدعیان حکومت در عرصه بین المللی است.

وی ادامه داد: اگر ما چنین ادعایی داریم باید ببینیم نقش ما در زمینه سازی برای آن چیست؟ ما در عرصه روابط بین الملل در رقابت هایی قرار گرفته ایم که به صورت منطقی و معقول در عرصه تفکرات و ایدئولوژی های حاکم بر این رقابت جاری و ساری است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی بحثحمله به افغانستان مطرح می شود بیش از ۳۰ فیلسوف لیبرال بیانیه صادر می کنند و حمله به افغانستان را توجیه ایدئولوژیکی می کنند. همچنین در بیان علت حمله به عراق از حفظ و صیانت از منافع خود صحبت می کنند. آنها بر اساس روابط حاکم و صحنه بین الملل به خود حق می دهند که نقش آفرینی کنند و اگر ما به عنوان مدعیان برقراری عدالت در دنیا صحبت می کنیم از نظر ایدئولوژیکی به خود حق می دهیم زیرا معتقدیم منشاء حکومت در دنیا امانتی از سوی خداست.

رحمانی فضلی گفت: اگر ما ادعای رقابت و بسترسازی داریم باید تلاش کنیم در چارچوب رقابت های پذیرفته شده دنیا رقابت کنیم. بنابراین یکی از چارچوب های پذیرفته شده مباحثرقابتی و توسعه ای است. غربی ها هیچ گاه ما را در عرصه های ایدئولوژیکی به رقابت دعوت نکرده اند چون آنها درک فلسفه ما را ندارند و همواره از ما برای رقابت اقتصادی و مباحثتوسعه ای دعوت می کنند و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم افکار عمومی جهان در این عرصه رقابت را بیشتر قبول دارند زیرا مسائل اقتصادی مباحثاصلی زندگی آنان است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات امروز دنیا و اتفاقاتی که در دنیا شاهد هستیم حول محور توسعه شکل می گیرد. تمام غرب علیه ایران یکپارچه و متحد است و از همه روش هایی که توانسته اند استفاده کرده اند و قدرت شرق نیز در همه موارد به دنبال آنها حرکت کرده است. ما جنگ، تحریم، فشار اقتصادی و فعالیت های دیپلماتیک را تجربه کرده ایم و اینها همه عناصری بوده که همواره علیه ما اعمال شده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: اگر شما افتخار می کنید و در سخنرانی ها تاکید می کنید که بیداری اسلامی و تحولات منطقه ناشی از الگوگیری از انقلاب اسلامی است و ما منشاء آن تحولات هستیم، باید برای رویارویی صحنه بین الملل علیه خود نیز آمادگی داشته باشیم زیرا آنها نمی نشینند تا صحنه بین الملل را به ضرر آنها به هم بزنیم. وقتی ادعا می کنیم باید پای هزینه هم بایستیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: ما می توانیم با اثبات خود و برنامه ریزی مناسب در این شرایط امتیازات خاص خود را کسب کنیم. ۳۳ سال است که جلو رفته ایم در حالی که می توانستیم محکم تر و قوی تر از این باشیم. می توانستیم با هزینه کرد منابع در مجاری درست خیلی خیلی موثرتر از الان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تحولاتی که امروز در حوزه های اجتماعی و اقتصادی غرب اتفاق افتاده است نشان دهنده این است که سد آهنین لیبرالیسم در حال ترک خوردن است. نمی خواهم بحثفروپاشی غرب را مانند دیگر تحلیلگران بگویم و یا اینکه مانند آنها از مستحکم بودن آن و اینکه هیچ انرژی نمی تواند آنها را در هم شکند بگویم، آنچه در غرب اتفاق افتاده یک واقعیت است. انحصار ثروت در دنیا شکسته و غرب نمی تواند آن را تحمل کند و هم اکنون بازارهای جهانی خود را از دست داده است.

رحمانی فضلی به رشد ۱۱ درصدی چین و ۹ درصدی کره اشاره کرد و گفت: این ارقام برای آنها مفهوم دیگری دارد. سخنان اخیر کلینتون وزیرخارجه امریکا در همین راستاست که می گوید استراتژی ما این است که در مباحثاقتصادی سرمایه گذاری بیشتری کنیم و سیاست های جدید ما در حوزه اقتصاد است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بنابراین در راس مسائل اقتصادی انرژی و نفت قرار دارد و نفت در خاورمیانه است. بنابراین استراتژی جدید آنها متوجه خاورمیانه است.

وی تصریح کرد: مگر ما بحثعدالت و رفاه نسبی را برای مردم مطرح نکرده ایم؟ چگونه باید به آن پاسخ دهیم؟ آیا توسعه به عنوان هدف کلان و ملی قابل قبول است؟ ما ناگزیریم به سمت قدرت اقتصادی و توسعه ملی برویم. سیاست های طراحی شده در دیوان محاسبات در این راستاست که با سیاست ها کاری کنیم که هدف محقق شود. قانونگذار از نظر ما حکیم است و قانون مجلس برای ما تقدس دارد و محور کار ماست. بنابراین تعریف خود را مبتنی بر عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری می دانیم و وظیفه دیوان این است که با کمک به تحقق حداکثری قانون، به توسعه ملی کمک کند.

رحمانی فضلی با اشاره به تدابیر بکار گرفته شده در دیوان محاسبات برای کاهش تخلفات قانونی گفت: بررسی های ما نشان داد در طی سالیان دراز از جمع تخلفات کاسته نشده است این در حالی است که هر قانونی که اجرا نمی شود، بخشی از توسعه ملی ما راکد می ماند. بنابراین بررسی کردیم و سیاست پیشگیرانه را برای اینکه اقدامات منجر به کاهش تخلفات شود در پیش گرفتیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: سیاست دیگر ما ورود به حوزه های جدید حسابرسی است. حسابرسی عملکرد به عنوان سنجش میزان اثربخشی کارآمدی و نهایتا بهره وری مد نظر قرار گرفت. ما معتقدیم یک حسابرس باید به فنون محاسبه تحلیلی مجهز باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ایجاد انضباط مالی اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه اشکال ساختاری نهادینه شده و فرهنگی داریم از زمان مشروطیت در قوانین مختلف و با مدیریت ها و نظارت ها خواسته اند انضباط مالی را از بین ببرند و ما هنوز نتوانسته ایم در این حوزه به نقطه مطلوب برسیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: باید سه سئوال پاسخ دهیم. درآمد کل کشور چقدر است؟ مجموعه هزینه های کشور چقدر است و نتیجه این درآمدها چیست؟

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: متاسفانه هیچ نهادی در کشور درآمد کل را نمی داند. وقتی درآمدها را نمی دانیم مجموع هزینه ها را هم نمی دانیم اما اگر در دیوان بتوانیم این سیاست را عملیاتی کنیم که مجموعه درآمدها در یکجا متمرکز شود به هدف می رسیم. طرح سنا همین هدف را دنبال می کند.

رحمانی فضلی با اشاره به تعامل مثبت دیوان با دستگاههای اجرایی گفت: هیچ دستگاه اجرایی در سطح ملی و منطقه ای نداریم که به نظرات دیوان بی توجه باشد و با دیوان محاسبات همکاری نکند. این همکاری هم از موضع اعمال اختیارات نیست بلکه از موضع همکاری و مشورت است که دیوان در سیاست پیشگیرانه آن را پیگیری می کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: مجموعه فعالیت های دیوان در شرایط کنونی به گونه ای است که هر چند با نقطه مطلوب فاصله داریم اما در مسیر نقطه مطلوب قرار گرفته ایم. من می دانم آسیبی که کشور با آن گرفتار است عدم توزیع مناسبات امکانات و منابع است. ۲۰ سال است که مجلس تاکید کرده دولت طرح آمایش سرزمین را ارائه دهد زیرا عدم تهیه آن موجب عدم توازن می شود.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات و کارکنان آن عزم خود را جزم کرده اند که در مسیر تعیین شده برای رسیدن به نقطه مطلوب فعالیت کنند. در این مسیر مجلس باید به ما کمک کند. ما مدعی هستیم تمامی مدارک و اسناد ما محکم و متقن است و بر اساس آماری است که دستگاههای اجرایی به ما می دهند. ما عدد و رقم تولید نمی کنیم.

رحمانی فضلی از مجلس شورای اسلامی خواست در بررسی موضوعات مختلف در کمیسیونهای تخصصی در کنار مدیران اجرایی از کارشناسان دیوان محاسبات برای حضور در جلسات دعوت شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: علت این است که خیلی از مدیران اجرایی به قوانین آشنایی ندارند البته مجلس در این زمینه تاکنون کوتاهی نکرده است.

وی تاکید کرد: می توانم صدها مثال از ناکارآمدی از حوزه اقتصاد بزنم. همه این نواقص وجود دارد کار بسیار زیاد است ما اراده کرده ایم این کار زیاد را انجام دهیم چون آن را وظیفه خود می دانیم. این مسیری است که طی می کنیم و همه برنامه هایی که در دیوان محاسبات پیگیری می شود برای آن است که وظیفه خود را در قبال خون شهدا به انجام برسانیم.