به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا پورابراهیمی در نشست امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در موضوع مرتبط با مالیات، کارهای بزرگی در دولت یازدهم انجام شد، این در حالی است که وزیر اقتصاد باید ساماندهی سهام عدالت را در این حوزه پیگیری می کرد، این در حالی است که پیگیری هایی هم انجام شد، اما به سرانجام مناسبی نرسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم سهام عدالت را در دولت دوازدهم، جمع بندی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنیم؛ البته بر اساس آمار واگذاری ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه، باید به این امر اشاره کرد که مالکیت به بخش غیردولتی داده شده، ولی مدیریت صد در صد در اختیار دولت قرار دارد.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران اکنون در وزارت کار خلاصه شده است، به این معنا که اکنون این وزارتخانه خود به یک دولت تبدیل شده است و این وزارتخانه از طریق صندوق های بیمه ای و زیرمجموعه های خود، بر اقتصاد کشور حاکم شده است. اما چالش ما مدیریت دولت در اقتصاد است. این در حالی است که اکنون دولت شرکتها را اداره می کند، ولی پاسخگو هم نیست.

پورابراهیمی با ابراز گلایه از وضعیت نابسامان بازار بدهی گفت: اکنون نظارتی بر این بازار وجود ندارد، ضمن اینکه این بازار بدتر از بازار غیرمتشکل پولی شده است و زنگ خطر آن به صدا درآمده است.