به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: کارهای بزرگی در ارتباط با مالیات در دولت یازدهم انجام شد و این در حالی است که وزیر اقتصادو دارایی باید ساماندهی سهام عدالت را در این حوزه پیگیری می کرد البته پیگیری هایی هم انجام شده اما به سرانجام مناسبی نرسیده است.

وی ادامه داد: امیدواریم سهام عدالت را در دولت دوازدهم، جمع بندی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: بر اساس آمار واگذاری ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه، باید به این امر اشاره کرد که مالکیت به بخش غیردولتی داده شده، ولی مدیریت صد در صد در اختیار دولت قرار دارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در وزارت کار خلاصه شده است، افزود: هم اکنون این وزارتخانه خود به یک دولت تبدیل شده است و از طریق صندوق های بیمه ای و زیرمجموعه های خود، بر اقتصاد کشور حاکم شده است اما شایان ذکر است که چالش ما مدیریت دولت در اقتصاد است که اکنون دولت شرکتها را اداره می کند، ولی پاسخگو هم نیست.

پورابراهیمی در پایان بیان کرد: هم اکنون شاهد وضعیت نابسامان بازار بدهی کشور هستیم و نظارتی بر این بازار وجود ندارد، ضمن اینکه این بازار بدتر از بازار غیرمتشکل پولی شده و زنگ خطر آن به صدا درآمده است.