به گزارش افکارنیوز،

 معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سازمان هواپیمایی کشوری جهت حفظ ایمنی پروازها و ارتقا کفیت خدمات ارائه شده از طرف شرکت های هواپیمایی همواره بازرسی های دقیق برنامه ای و غیر برنامه ای را به صورت معمول انجام می دهد.

محمدجواد تقوایی افزود: این بازرسی ها در سه کلاس صلاحیت های فردی، قابلیت ناوگان و تجهیزات و تاییدیه های سازمانی و فرآیندی اجرا می شود که در صورت بروز هر گونه شواهدی مبنی بر عدم انطباق با مقررات و رویه های مصوب، اقدام اصلاحی لازم و یا محدودیت متناسب از طرف سازمان هواپیمایی کشوری مطرح می شود.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب، سازمان هواپیمایی کشوری تلاش داشته تا در شرایط مختلف از جمله افزایش تقاضای پرواز و یا محدودیت در امکانات و تجهیزات، ایمنی پرواز مورد مصالحه قرار نگیرد.

تقوایی افزود: در همین رابطه، با تشدید بازرسی و ارزیابی ها از شرکت های هواپیمایی، با مشاهده مواردی از عدم رعایت دقیق برخی استانداردها توسط چند تن از خلبانان و مدیران دو شرکت هواپیمایی در نتیجه افزایش فشارهای بازرگانی و یا به دلایل محیطی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری در ابتدا فعالیت پروازی این خلبانان را متوقف و پس از انجام بررسی های بیشتر ضمن تذکر به این شرکت های هواپیمایی و طرح اقدام اصلاحی یا محدودیت متناسب، اختیارات معلم خلبانی و ممتحنی چهار نفر از خلبانان و مدیران مربوطه را نیز به صورت دایمی و سه تا شش ماه تعلیق کرد.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تاکید بر اولویت حفظ ایمنی در همه شرایط، اعلام می دارد که با هدف حفظ و ارتقاء ایمنی پروازها، نظارت های سازمان بر عملکرد کلیه فعالان صنعت هوانوردی کشور تشدید خواهد شد.