قیمت هر قطعه تمامسکه بهار آزادی در بازار امروز تهران به ۶۲۰ هزار تومان رسید، در حالیکه این نوع سکه در بانک به قیمت ۶۱۴ هزار و ۱۲۰ تومان عرضه میشود.

به گزارش مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بانک امروز به ۶۱۴ هزار و ۱۲۰ تومان رسید. ضمن اینکه هر نیم‌سکه بهار آزادی ۲۹۷ هزار و ۹۶۰ تومان، هر ربع سکه بهار آزادی ۱۴۹ هزار و ۲۴۰ تومان و هر سکه گرمی ۷۹ هزار و ۴۰ تومان به فروش رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد نیز با تفاوت ۶ هزار تومانی با نرخ بانکی به ۶۲۰ هزار تومان رسید، ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۶۳۰ هزار تومان، هر نیم‌سکه بهار آزادی ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

در عین حال، هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در بازار آزاد ۱۵۲ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز در این بازار به نرخ ۷۹ هزار تومانی به فروش رسید.