به گزارش افکارنیوز،

 سرمایه ثابت در شرکت ها به سرمایه هایی اطلاق می شود که مانند دارایی ها، وسایل، ابزار کار، مواد خام و ... است که نمی توان بر ارزش آن ها افزود.

مهم ترین مسئله این است که سرمایه ها نیز از ارزش خاص خود بهره مند می باشند و تعریف گفته شده به این امر اشاره دارد که در طول زمان با انجام فعالیت های مختلف نمی توان از این نوع سرمایه ها اقدام به سودآوری کرد.

در حالی که وجود آن ها در جهت رشد و پیشرفت مجموعه های کاری مختلف در سازمان ها امری ضروری و مهم است.