به گزارش افکارنیوز،

قیمت انواع قارچ به شرح زیر است:

 

 

 

عنوان

قیمت درجه 1

قیمت درجه 2

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

82,000 ریال

72,000 ریال

قارچ قهوه ای دکمه ای فله ( Brown )

86,000 ریال

76,000 ریال

قارچ دکمه ای پشت باز فله

69,000 ریال

58,000 ریال

قارچ صدفی فله

93,000 ریال

83,000 ریال

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

34,000 ریال

 

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

52,000 ریال

 

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

68,000 ریال

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

26,000 ریال

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

50,000 ریال

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

91,000 ریال

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

110,000 ریال

 

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده

34,000 ریال

 

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده

64,000 ریال

 

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده

108,000 ریال

 

جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم

30,000 ریال

 

جوانه شبدر بسته بندی بالای250 گرم

28,000 ریال

 

جوانه یونجه(آلفا) بسته بندی بالای200 گرم

30,000 ریال

 

جوانه گندم بسته بندی بالای200 گرم

16,000 ریال

 

جوانه مخلوط بسته بندی بالای200 گرم

32,000 ریال

 

جوانه ماش بسته بالای 200گرم

24,000 ریال

 

جوانه شبدربسته بالای 200گرم

24,000 ریال