به گزارش افکارنیوز،

یک مقام آگاه، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین سیاست‌هایی برای ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها، اظهارداشت: این سیاست‌ها که مولفه‌های متعددی دارد، هنوز نهایی نشده است.

وی در خصوص جزئیات این سیاست‌ها گفت: یکی از اهداف این سیاست‌ها نزدیک شدن سود سپرده بانک‌ها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و در همین راستا یکی از پیشنهادات تبدیل اضافه برداشت‌های قبلی بانک‌ها به خط اعتباری است.

این مقام آگاه تصریح کرد: البته تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری فقط مشمول برداشت‌های قبلی می‌شود و در صورتی که بانک مجدد از بانک مرکزی برداشت کند، مصداق اضافه برداشت خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ جریمه 34 درصد، بعد از تبدیل شدن به خط اعتباری، چقدر خواهد بود، گفت: این سیاست‌ها در حال بررسی است و هنوز نرخی برای خط اعتباری تعیین نشده است.