به گزارش افکارنیوز،

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا خرداد ماه سال جاری تراز عملیاتی و سرمایه ای منفی 17.4 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1400 میلیارد تومان افزایش یافته است.

تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت درحالی از 17 هزار میلیارد تومان عبور کرده که در قانون بودجه برای سه ماه نخست سال این رقم 8 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

همچنین در مدت مورد اشاره تراز عملیاتی بودجه 35.6 هزار میلیارد تومان بوده که این شاخص در نقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 75 درصدی مواجه شده است.

گفتنی است کسری بودجه تا اردیبهشت ماه 15 هزار میلیارد تومان بوده که در عرض یک ماه حدود 2.5 هزار میلیارد تومان به رقم کسری بودجه دولت افزوده شده است.